Start2017-05-21T11:47:37+02:00
Loading...

Lena Aune är din utbildare och handledare som erbjuder skräddarsydda lösningar för att integrera jämställdhet och hållbarhet i er organisation.

Aktuellt

Utvalda tjänster

Grundutbildning Jämställdhet

Utbildningen ger en överblick kring genus och jämställdhet. Vi klargör olika begrepp och ger grunden till varför jämställdhet är en av de viktigare jämlikhetsfrågorna.

Stöd för projekt

Söker du projektmedel? I stort sett alla myndigheter som delar ut projektmedel kräver att projektsökande kan redovisa hur de tänker arbeta med att införliva ett jämställt och inkluderande arbete i projektet. Vi hjälper dig som är projektsökande med både kunskap och förståelse för att integrera jämställdhet och likabehandling i ert projekt.

Hållbarhetsintegrering

Hållbarhetsintegrering handlar om att finna stigar i den snårighet som kan uppkomma då de olika dimensionerna av hållbarhet ska hållas levande samtidigt. Utifrån konkreta case i den egna verksamheten laborerar vi med olika perspektiv på hållbarhet och identifierar vad som är strategiskt viktigt att fokusera på.

Till toppen