Grundutbildning hållbarhet

Vad har en miljöexpert gemensamt med en projektmedelshandläggare? På vilket sätt kan en löneadministratör hitta samarbetsformer med en folkhälsostrateg? Kan en vaktmästare ha utbyte av att samarbeta med en kirurg?

Många organisationer har särskilda avdelningar och experter på specifika hållbarhetsområden, exempelvis inom miljö, folkhälsa, logistik, HR etc. I stora organisationer med komplexa utvecklingsuppdrag arbetar man ofta i stuprör och har svårt att hitta konkreta former för samarbete. Grundutbildningen i hållbarhet skapar en plattform för att starta ett aktivt arbete för hållbar utveckling som bidrar till okonventionella och kreativa arbetsformer.

Utbildningen ger grundkunskaper om hållbarhet och de tre dimensionerna, social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet och vänder sig till beslutsfattare, chefer och nyckelpersoner.

Genom utbildningen får du:

  • förståelse hur dimensionerna hänger ihop och hur det kan påverka dig och ditt arbete

  • hitta verktyg för att arbeta med olika hållbarhetsdimensioner samtidigt

  • identifiera strategiska områden för att starta eller förstärka arbetet med hållbarhetsintegrering

  • verktyg och metoder hur man kan integrera hållbarhet i det dagliga arbetet

  • en samsyn kring begreppet hållbarhet