Tjänster

Jämställdhet, likabehandling och arbete för hållbar utveckling handlar om att förändra oss själva, våra beteenden och vilka mål vi sätter för vår verksamhet. Det handlar om att integrera olika perspektiv i verksamhetsplanering och styrning.