Hållbarhetsintegrering

Hållbarhetsintegrering handlar om att finna stigar i den snårighet som kan uppkomma då de olika dimensionerna av hållbarhet ska hållas levande samtidigt. Utifrån konkreta case i den egna verksamheten laborerar vi med olika perspektiv på hållbarhet och identifierar vad som är strategiskt viktigt att fokusera på.

Rota fram målkonflikter och låt dem växa!
Det är ingen tvekan om att de olika dimensionerna av hållbarhet kan skapa konflikt mellan olika mål i en verksamhet. Målet om ekonomisk tillväxt i ett företag kan uppfattas stå i bjärt kontrast till exempelvis kostsamma miljöanpassningar. Satsningar på miljöteknik kan stå i konflikt med en strävan efter jämställd resursfördelning av utvecklingsmedel. Genom att rota fram målkonflikter lär vi oss mer om både den egna verksamheten och om hållbarhet. På det sättet skapas större möjlighet att lösa dem.

Perspektivlabb – att synliggöra människan i utvecklingsarbetet.
Handlar om att synliggöra olika sociala perspektiv, ex jämställdhet, tillgänglighet och social sammanhållning och analysera hur dessa perspektiv påverkar exempelvis yrkesrollen, olika utvecklingsprojekt eller hela organisationen.

Dimensionslabb – hur koppla ihop alla dimensioner?

Dimensionslabb

Hur bygger man en fritidsgård som är hållbarhetsintegrerad? Dimensionslabb pågår.

Ett kreativt dimensionslabb ger organsiationen möjlighet att skapa utveckla verksamheten utifrån kopplingen mellan den sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen av hållbarhet. 

När deltagarna har lärt sig se vad de olika dimensionerna står för brukar både normbrytande och innovativa förslag att presenteras.