Om mig

Jag är konsult och utbildare med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete med fokus på jämställdhet, inkludering och hållbar utveckling. Jag har 20 års erfarenhet av att utbilda, processleda och projektleda både offentliga och privata aktörer med både mindre och större offentligt finansierade projekt som syftar till att skapa en jämlik och hållbar utveckling.

Lena Aune

Det här är i korta drag vad jag sysslat med:

  • Jag har utbildat och fungerat som processledare för ett stort antal kommuner och landsting i jämställdhet och jämställdhetsintegrering i syfte att säkerställa en jämställd och jämlik medborgarservice och vård.
  • I samverkan med statliga myndigheter utvecklat utbildningar och arbetssätt för ett företagande på lika villkor och har därför utbildat många företagsfrämjande organisationer i jämställd och genusmedveten affärsrådgivning.
  • På uppdrag av regioner och regionförbund har jag utbildat politiker och tjänstemän och utvecklat modeller för att säkerställa en inkluderande och jämlik resursfördelning i det regionala tillväxt–och utvecklingsarbetet.
  • Under de senaste åren har jag utvecklat modeller och metoder för att arbeta med de tre dimensionerna av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Som processledare bidrog jag till att Destination Järvsö som första destination i Sverige blivit certifierad enligt Global Sustainable Tourism Councils kriterier.
  • Tillsammans med Svenska ESF rådet har jag bidragit till att bygga upp en stödfunktion, ESI-support med syftet att främja och stödja integreringen av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling i alla delar av Socialfondens arbete i Sverige.
  • Som verksamhetsutvecklare för stiftsgården i Undersvik arbetar jag med att ta fram en affärsmodell för att säkerställa en hållbar framtid för gårdens verksamhet.
  • Inom ramen för uppdraget Hållbar regional utveckling samarbetar jag med regioner för att säkerställa att de regionala utvecklingsmedlen är hållbarhetsintegrerade.

Uppdragsgivare är kommuner, regioner, regionförbund, landsting, statliga organisationer, företag, studieförbund, privata företag, ideella organisationer, projekt m fl.

  • Min drivkraft är att bidra med ett helhetsperspektiv, att skapa en jordmån som alla människor kan växa i.