Genusmedveten affärsrådgivning

I Sverige satsas det på att fler kvinnor ska äga och driva företag. Men varför är det fortfarande relativt få kvinnor som är företagare? Vad är myter och vad är fakta om kvinnor och mäns företag? Finns det skillnader i hur kvinnor och män driver företag? På vilket sätt kan ett genusperspektiv förbättra mig som rådgivare, ledare och företagare?

Utifrån fakta och förklaringsmodeller med genusvetenskaplig grund behandlar denna utbildning frågeställningar som berör företags- och affärsrådgivare, coacher med flera, som arbetar för att främja företagandet i Sverige. Utbildningen syftar till att ge kunskap samt konkreta verktyg för att utveckla den egna organisationens kundfokus och professionalitet.

Målgrupp är kommunala näringslivsorganisationer, banker samt övriga företagsfrämjande organisationer.

  • Genom genusperspektivet har en helt ny värld av möjligheter öppnats för mig. Med kunskapen om genusmedveten affärsrådgivning kommer vi att öka tillväxten i både vårt eget företag och i våra kunders företag. Kontorschef Swedbank