Att integrera horisontella perspektiv i ansökningar och projekt

  • ”…och så var det det där med horisontella perspektiv…”

I stort sett alla myndigheter som delar ut projektmedel kräver att projektsökande kan redovisa hur de tänker arbeta med att införliva ett inkluderande arbete i projektet. Det kan handla om att redovisa hur jämställdhetsaspekten ska integreras i projektet eller hur projektet ska säkerställa att det har ett miljöperspektiv. Det är ganska vanligt att sökande plitar ned några rader efter bästa förmåga utan att innehållet hänger ihop med själva projektidén.

Det krävs ett förberedande arbete både kunskapsinhämtning och analysarbete för att kunna förstå och beskriva på vilket sätt projektidén kan förstärkas genom de horisontella perspektiven. Genom problemanalys och målgruppsanalys behöver man beskriva på vilket sätt de horisontella perspektiven faktiskt kommer att bidra till högre måluppfyllelse.

  • Vi hjälper dig som är projektsökande med både kunskap och förståelse för att ditt projekt ska bli framgångsrikt i alla delar, från ansökan till genomförande och uppföljning.