Projektet Mer mat fler jobb bidrar till en starkare matproduktion i Sverige. I samarbete med Kontigo/WSP genomförde jag workshops i horisontella principer för projektgruppen. Målet med projektet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat. Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund – inklusive projekten Nya Nätverk och Jobba Grönt –, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova, Gröna arbetsgivare.  Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår mellan 2019 och 2021 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.