Destination Järvsö satsar på hållbarhet och jag utbildar projektgruppen i jämställdhet, normkritik och social hållbarhet. Destinationens arbete handlar om att utveckla besöksnäringen och att utveckla bygden. Alla kvinnor och män som lever och verkar i Järvsö ska ha möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen. Jag arbetar som processledare för att Destination Järvsö ska bli certifierad enligt Global Sustainable Tourism Councils kriterier. Ett spännande uppdrag som handlar om att samtidigt jobba med alla dimensioner av hållbarhet; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.