För att skapa rum för tillväxt så behöver rummet breddas så att alla typer av innovationer och idéer tas tillvara. Oavsett vem som kommer på idén.  Projektet Making Space for Growth jobbar för att stimulera företagen i Eskilstuna att arbeta med jämställdhet för att öka attraktiviteten och lönsamheten.

Jämställdhet ökar attraktiviteten. Företag som jobbar med jämställdhet lockar till sig talangfulla och välutbildade människor. Olika studier visar att det finns en koppling mellan lönsamhet och jämställdhet i bolagsstyrelser och i ledningen.

Jämställdhet ökar innovationsförmågan. Jämställdhet bidrar till att identifiera nya kundsegment, olika behov och nya lösningar. Detta ökar både tillväxten och jämställdheten.