Hur kan jämställdhet bidra till hälsofrämjande arbetsplatser? Det var ämnet för en 3-dagarsutbildning med medarbetare från olika verksamheter i Sundsvalls kommun. Nyckeln till hälsofrämjande arbetsplatser är kunskap kring hur normer påverkar relationer mellan medarbetare. Det påverkar också hur bemötandet kommer att vara gentemot brukare och elever. Att lyckas skapa ett inkluderande och tillåtande samtalsklimat är en viktig nyckel för att komma framåt i det hälsofrämjande arbetet.