Ett spännande utvecklingsarbete pågår! Tillsammans med en utvald strategisk arbetsgrupp arbetar vi fram en modell för hur region Kronoberg kan hållbarhetssäkra beslut och processer i det regionala utvecklingsuppdraget. De social, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbarhet ska sammanfogas i ett verktyg som politiker kan använda inför beslut, som tjänstepersoner kan använda för beredning inför beslut och i sina verksamheter. Verktyget kommer dessutom kunna användas för att följa upp och utvärdera vilken effekt de olika dimensionerna av hållbarhet får för utvecklingen i Kronoberg.