Hur kan vi säkerställa att vår service är likvärdig oavsett kön, etnicitet eller funktionsförmåga? Det i de små stegen förändring skapas. Styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län arbetar med kvalitetsförbättring. Ett intressant möte med spännande diskussioner!