Workshop ESI-Support med ”mingelredovisning”

Jag hjälper Kontigo AB att genomföra uppdraget att fungera som stödfunktion för att integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i Europeiska socialfonden som myndighet och för olika projekt som finansieras av denna fond. Denna dag var det projektet Ung framtid som jobbade i workshop för att bättre stödja unga som står utanför arbetsmarknaden. Vi testade en ny redovisningsform för grupparbetet, ”mingelredovisning”. Det blev både surrigt och intensivt…

Läs mer om ESI-Support här.

[Missing text /header/linkAltText for en]