Region Kronoberg arbetar för en jämställd regional tillväxt. En viktig del i detta arbete handlar om att företagsrådgivningen ska vara likvärdig för kvinnor och män. I en workshop tillsammans med Företagsfabriken lyfte vi fram könsmärkning av olika begrepp. Vad är ett tillväxtföretag? Och vad betyder egentligen innovation? Varför får män som är företagare mycket mer företagsstöd jämfört med kvinnor som är företagare?