Workshop i jämställdhet och likabehandling för projektet ”Affärskompetens i Norduppland”.
Projektet ska utveckla småföretagens  affärskompetens så att de bli mer lönsamma och hållbara. Projektledarna får utbildning i jämställdhet och säkerställer därmed att deras insatser gentemot företagen svarar mot både kvinnor och mäns villkor som företagare.