Ett tiotal asylsökande deltog i jämställdhetsutbildning. Deltagarna kom från olika delar av världen; Afghanistan, Syrien, Ghana, Burma. Spännande att dela olika erfarenheter av (o)jämställdhet. Och tillsammans diskutera vad jämställdhet skulle kunna vara. Utbildningen var en aktivitet av ett projekt som finansierades av Länsstyrelsen Gävleborg.