Workshop med projektledningen för projektet Tillväxt i Östra Skåne. I projektet inleds nu ett aktivt arbete med innovation och internationalisering, kopplat till jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering.  I workshopen får deltagarna bland annat fundera över hur verklig förändring kan skapas genom att arbeta med förändringslogik. Här handlar det om att förändra invanda föreställningar – dvs innovativt tänkande!

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden