Nu ska regionerna hållbarhetsintegrera sina utvecklingsarbeten. Jag hjälper Region Norrbotten att göra en behovsinventering kring vilka områden som i ett kommande projekt ska hållbarhetsintegreras. Detta kommer leda till nya prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet, mot hållbar utveckling!