Region Kronoberg har genom medel för jämställd regional tillväxt jobbat för att de bolag som regionen är delägare i, ska bedriva sin verksamhet så att kvinnor och män får del av tillväxtresurserna på lika villkor.  Under året har jag coachat ett antal bolag i Kronoberg jämställdhetsintegrering och intersektionalitet. Under slutkonferensen dokumenterades alla de inspel som kom fram genom denna fina mindmap, signerad Maria Richter-Simser.