Hur ser förutsättningar ut för chefs -och ledarskap i Sundsvalls kommun? Jag föreläste om chefers olika villkor i arbetslivet för i kommunal sektor. Chefsdagen är en del av ett ESF-projekt som kallas Hälsoprojektet Hållbart arbetsliv som drivs av Sundsvalls kommun.