Inom projektet Järvsö Hållbar destination etapp II jobbar vi med strategiskt jämställdhetsarbete. Genom en 4R analys av projektet insatser kan vi tydligare få syn på hur projektets insatser fördelats mellan kvinnor och män och utifrån det sätta mål för hur vi vill att det framtida arbetet i destinationen ska bli mer jämställt.