Region Dalarnas projekt Plugga klart ska minska skolavbrotten i gymnasieskolan. Jämställdhetsperspektivet är ett viktigt redskap för att arbeta för att både killar och tjejer har samma förutsättningar i skolan och att de får likvärdigt bemötande. I samarbete med flera skolor i Dalarna tar vi fram 4R analyser och jobbar med observationsstudier för att medvetandegöra hur olika könsnormer påverkar skolans arbete.